ค้นหานักวางแผนการเงิน

ค้นหานักวางแผนการเงินผู้เชี่ยวชาญซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษามากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยให้คุณมีนักวางแผนการเงินที่เหมาะสม

ปุรณิศร์ สินพารานนท์

ติดต่อนักวางแผนการเงิน

ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ

ข้อมูลนักการเงิน

 • ชื่อ - นามสกุล : ปุรณิศร์ สินพารานนท์
 • อายุ : -
 • เพศ : -
 • จังหวัด : -

ประวัติการศึกษา

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • สถาบันการศึกษา : -
 • คณะ : เศรษฐศาสตร์
 • สาขา / วิชาเอก : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เอกการเงิน

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

 • ลักษณะอาชีพ : กฎหมาย
 • ตำแหน่ง : นักวางแผนการเงิน
 • บริษัท/องค์กร : บริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันภัย