ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับการวางแผนประกัน การวางแผนลงทุน การวางแผนเกษียณและการวางแผนภาษี

แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จาก ThaiPFA

7 สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมนุษย์เงินเดือน | คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เจ็บป่วย พิการ ว่างงาน เกษียณ ตาย

การประกันตนและจ่ายเงินสะสมกับกองทุนประกันสังคมนั้น แบ่งได้ตามกฏหมายใน 3 ลักษณะดังนี้

 • ภาพรวม 10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมแต่ละประเภท เดือน ตุลาคม 2564

  ภาพรวม 10 อันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมแต่ละประเภท เดือน ตุลาคม 2564

 • 7 สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมนุษย์เงินเดือน | คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เจ็บป่วย พิการ ว่างงาน เกษียณ ตาย

  7 สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมนุษย์เงินเดือน | คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เจ็บป่วย พิการ ว่างงาน เกษียณ ตาย

 • ผลการดำเนินงานกองทุนรวมครึ่งแรกของปี2564 | กองทุนรวมธนาคารไหนดี ผลตอบแทนกองทุนรวมที่น่าสนใจ | 1H2021

  ผลการดำเนินงานกองทุนรวมครึ่งแรกของปี2564 | กองทุนรวมธนาคารไหนดี ผลตอบแทนกองทุนรวมที่น่าสนใจ | 1H2021

 • 10 อันดับกองทุนรวมตราสารทุนที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานกองทุนรวมครึ่งแรกของปี2564 | กองทุนรวมไหนดี

  10 อันดับกองทุนรวมตราสารทุนที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานกองทุนรวมครึ่งแรกของปี2564 | กองทุนรวมไหนดี

 • 10 อันดับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานกองทุนตราสารหนี้ครึ่งแรกปี2564 | กองทุนรวมไหนดี

  10 อันดับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานกองทุนตราสารหนี้ครึ่งแรกปี2564 | กองทุนรวมไหนดี

 • 10 อันดับกองทุนรวมผสมที่น่าสนใจลงทุน | ผลการดำเนินงานกองทุนรวมผสมครึ่งแรกของปี2564 | กองทุนรวมไหนดี

  10 อันดับกองทุนรวมผสมที่น่าสนใจลงทุน | ผลการดำเนินงานกองทุนรวมผสมครึ่งแรกของปี2564 | กองทุนรวมไหนดี

 • 10 อันดับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานกองทุนรวมครึ่งแรกของปี2564 กองทุนรวมไหนดี

  10 อันดับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานกองทุนรวมครึ่งแรกของปี2564 กองทุนรวมไหนดี

 • 10 อันดับกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่น่าสนใจ | ผลการดำเนินงานกองทุนรวมครึ่งแรกของปี2564 กองทุนรวมไหนดี

  10 อันดับกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่น่าสนใจ | ผลการดำเนินงานกองทุนรวมครึ่งแรกของปี2564 กองทุนรวมไหนดี

 • รวม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทุกธนาคาร อัตราดอกเบี้ยล่าสุด 2564 ฝากถอนเมื่อไรก็ได้ ฝากเงินธนาคารไหนดี

  รวม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทุกธนาคาร อัตราดอกเบี้ยล่าสุด 2564 ฝากถอนเมื่อไรก็ได้ ฝากเงินธนาคารไหนดี