ห้องสมุดนักวางแผนการเงิน

  • 4 STEPS สู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP

    หลายปีที่ผ่านมานี้หลายคนอาจคุ้นเคยกับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP
  • การพนัน สุรา ยาสูบ แค่เลิกแล้วลงทุนก็รวยเป็นล้าน

    จริงๆแล้วการลงทุนเป็นเรื่องของคนทุกคนทั้งคนที่ยังไม่รวย และคนที่รวยแล้ว เพราะทุกคนก็อยากรวยมากขึ้น
  • การวางแผนการเงิน คืออะไร ?

    การวางแผนการเงิน เป็นแนวคิดที่ทําให้เราเตรียมความพร้อมและนําชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝงนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดีมีวินัยตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จะต้องรู้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประ

ข่าวสารและกิจกรรม

การวางแผนการเงิน คืออะไร ?

การวางแผนการเงิน เป็นแนวคิดที่ทําให้เราเตรียมความพร้อมและนําชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝงนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดีมีวินัยตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จะต้องรู้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประ

นักวางแผนการเงิน CFP คืออะไร ?

- คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP กับจุดเริ่มต้นในทศวรรษ 1970 - คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP ในประเทศไทย - นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพCFP ในปัจจุบัน - นักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพCFP กับความท้าทายท่ามกลางอุตสาหกรรมการเงินในทศวรรษ2020 - คุณค่าแ

4 STEPS สู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP

หลายปีที่ผ่านมานี้หลายคนอาจคุ้นเคยกับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กันเป็นอย่างดีแล้ว แต่บางคนยังอาจสงสัยว่าทำไมจึงควรไว้วางใจให้นักวางแผนการเงิน CFP รับผิดชอบสร้างฝันในชีวิตให้เป็นความจริง ศูนย์อบรม ThaiPFA

เคล็ดลับบริหารเงินง่ายๆให้อยู่รอดจนพ้นวิกฤต COVID-19

คงต้องยอมรับกันว่า ไวรัส COVID-19 ได้สร้างผลกระทบในเชิงลบกับคนทุกประเทศ ทุกอาชีพ ทุกชนชั้นอย่างกว้างขวาง บางคนที่ยังมีงานทำและบางคนที่เคยมีการวางแผนการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีการวางแผนสภาพคล่องให้สามารถดำเนินชีวิตไปได้ตามปกติ 3 - 6 เดือน อาจมีความสบาย

ตารางอบรมหลักสูตรต่างๆ ของทางศูนย์อบรม ThaiPFA และตารางสอบการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2563

ตารางอบรมหลักสูตรต่างๆ ของทางศูนย์อบรม ThaiPFA และตารางสอบการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2563

มาวางแผนการอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้ทันสอบรอบแรก ในปี 2563 กันนะครับ

มาวางแผนการอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้ทันสอบรอบแรก ในปี 2563 กันนะครับ