ห้องสมุดนักวางแผนการเงิน

  • 4 STEPS สู่การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP

    หลายปีที่ผ่านมานี้หลายคนอาจคุ้นเคยกับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP
  • สมการ ความรัก = การลงทุน

    สวัสดีวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับคนที่กำลังเห็นโลกนี้เป็นสีชมพู มีคนรักให้ไปเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรัก
  • เส้นทางสู่ IP INVESTMENT PLANNER

    Investment Planner หรือเรียกสั้นๆว่า IP คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุน

ข่าวสารและกิจกรรม

แนวข้อสอบ CFP

นักวางแผนการเงิน CFP และปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้

ตารางสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2564

วิธีการสมัครสอบ และสามารถสมัครสอบได้ที่ https://member.tfpa.or.th/UserLogin.aspx​ ค่าธรรมเนียมการสอบ ข้อสอบ บุคคลทั่วไป สมาชิกสมาคมฯ ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 2,000 1,700 ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน 3,000 2,550

อยากได้ใบอนุญาต IP Invesment Planner ต้องทำยังไง

ก่อนจะอยากได้ใบอนุญาต IP เราทราบหรือยังว่า ใบอนุญาต IP หรือ ใบอนุญาต Invesment Planner นี้คืออะไร มีหน้าที่ทำอะไร เป็นในอนุญาตให้ทำอะไรได้บ้าง ก่อนจะไปรู้ว่าการได้มาขอใบอนุญาต IP นั้นต้องผ่านอะไรบ้าง เรามารู้ความหมายของใบอนุญาต IP Invesment Planner นี้ก่อ

ใบอนุญาต IP Invesment Planner , IC complex , IC plain และ คุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP , ที่ปรึกษาการเงิน AFPT คืออะไร และทำไรได้บ้าง แตกต่างกันอย่างไร

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant, IC) คือ ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ให้ทำหน้าที่แนะนำชักชวนให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner, IP) คือ ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้ทำหน้าที่แน

10 เหตุผลดีๆ ที่เราควรวางแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

หลายคนเคยได้ยินแนวคิด DCA หรือ Dollar Cost Average หลายคนเคยรับรู้แล้วว่าแผนการออมผ่านการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นแนวทางการออมด้วยการกันเงินจากรายได้ก่อนนำไปใช้จ่าย เป็นจำนวนเงินเท่าๆ กันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆ เดือน แล้วนำเงินไปทำงานยอดความมั่งคั่งผ่านทา

การวางแผนการเงิน คืออะไร ?

การวางแผนการเงิน เป็นแนวคิดที่ทําให้เราเตรียมความพร้อมและนําชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝงนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดีมีวินัยตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จะต้องรู้วิธีการ วางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประ