allaboutFin

ความรู้การวางแผนการเงิน

บทความในการให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่ง อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สาระน่ารู้อื่น
 • ThaiPFA ภูมิใจนำเสนอผลสำรวจ Passing Rate ข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1

  ThaiPFA ภูมิใจนำเสนอผลสำรวจ Passing Rate ข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1

 • อยากเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ต้องทำยังไงบ้าง ?

  อยากเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ต้องทำยังไงบ้าง ?

 • เดอะแบก คืออะไร กับการที่ต้องมีภาระในการแบกคนทั้งบ้าน จะมีวิธีการวางแผนรับมืออย่างไร

  เดอะแบก คืออะไร กับการที่ต้องมีภาระในการแบกคนทั้งบ้าน จะมีวิธีการวางแผนรับมืออย่างไร

 • หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หลักสูตรปรับปรุง

  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หลักสูตรปรับปรุง

 • มาร่วมกันทำให้ชีวิตของคนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน

  มาร่วมกันทำให้ชีวิตของคนไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยืน

 • 12 เหตุผลว่าทำไมต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ต้องเป็น ThaiPFA เท่านั้น

  12 เหตุผลว่าทำไมต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ต้องเป็น ThaiPFA เท่านั้น

 • หลักสูตรติวสอบ การวางแผนการเงิน CFP ในรูปแบบ Onsite

  หลักสูตรติวสอบ การวางแผนการเงิน CFP ในรูปแบบ Onsite

 • คุณกำลังเป็นอีกคนหนึ่งที่กังวลใจเกี่ยวกับชีวิตหลังเกษียณอยู่หรือไม่?

  คุณกำลังเป็นอีกคนหนึ่งที่กังวลใจเกี่ยวกับชีวิตหลังเกษียณอยู่หรือไม่?

 • หลักูตรวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ RETIREMENT PLANNING

  หลักูตรวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ RETIREMENT PLANNING