ค้นหานักวางแผนการเงิน

ค้นหานักวางแผนการเงินผู้เชี่ยวชาญซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษามากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อช่วยให้คุณมีนักวางแผนการเงินที่เหมาะสม

ปัณณวิชญ์ โรหิตาคนี

ติดต่อนักวางแผนการเงิน

ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ

ข้อมูลนักการเงิน

 • ชื่อ - นามสกุล : ปัณณวิชญ์ โรหิตาคนี
 • อายุ : -
 • เพศ : -
 • จังหวัด : -

ประวัติการศึกษา

 • ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 • สถาบันการศึกษา : -
 • คณะ : รัฐศาสตร์
 • สาขา / วิชาเอก : รัฐศาสตร์

ประวัติการทำงาน (ล่าสุด)

 • ลักษณะอาชีพ : กฎหมาย
 • ตำแหน่ง : ตัวแทนประกันชีวิต
 • บริษัท/องค์กร : บริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันภัย