ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับการวางแผนประกัน การวางแผนลงทุน การวางแผนเกษียณและการวางแผนภาษี

แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จาก ThaiPFA

7 สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมนุษย์เงินเดือน | คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เจ็บป่วย พิการ ว่างงาน เกษียณ ตาย

การประกันตนและจ่ายเงินสะสมกับกองทุนประกันสังคมนั้น แบ่งได้ตามกฏหมายใน 3 ลักษณะดังนี้

 • 9 อันดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน | ฝากเงินธนาคารไหนดี? ดอกเบี้ยเงินฝากทุกธนาคารล่าสุด 2564

  9 อันดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน | ฝากเงินธนาคารไหนดี? ดอกเบี้ยเงินฝากทุกธนาคารล่าสุด 2564

 • รวม บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ทุกธนาคาร ล่าสุด 2564 | 12 อันดับอัตราดอกเบี้ย | ฝากเงินธนาคารไหนดี

  รวม บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน ทุกธนาคาร ล่าสุด 2564 | 12 อันดับอัตราดอกเบี้ย | ฝากเงินธนาคารไหนดี

 • 10 อันดับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน | ฝากเงินธนาคารไหนดี? ดอกเบี้ยเงินฝาก 2564 ทุกธนาคาร

  10 อันดับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน | ฝากเงินธนาคารไหนดี? ดอกเบี้ยเงินฝาก 2564 ทุกธนาคาร

 • รวม บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง ปลอดภาษี ทุกธนาคาร ล่าสุด 2564 | ฝากเงินธนาคารไหนดี

  รวม บัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน ดอกเบี้ยสูง ปลอดภาษี ทุกธนาคาร ล่าสุด 2564 | ฝากเงินธนาคารไหนดี

 • รวม อัตราดอกเบี้ย บัญชีเงินฝากดิจิทัล ดอกเบี้ยสูง | ฝากเงินธนาคารไหนดี | อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 2564

  รวม อัตราดอกเบี้ย บัญชีเงินฝากดิจิทัล ดอกเบี้ยสูง | ฝากเงินธนาคารไหนดี | อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 2564

 • รวม บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ ได้ดอกเบี้ยสูง | เก็บเงิน ฝากธนาคารไหนดี ฉบับอัพเดตล่าสุด ส.ค.2021

  รวม บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ ได้ดอกเบี้ยสูง | เก็บเงิน ฝากธนาคารไหนดี ฉบับอัพเดตล่าสุด ส.ค.2021

 • 10 อันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมผสม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

  10 อันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมผสม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 • 10 อันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมตราสารหนี้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

  10 อันดับ ผลการดำเนินงาน กองทุนรวมตราสารหนี้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 • 10 อันดับ ผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุน เดือน พฤษภาคม 2564

  10 อันดับ ผลการดำเนินงานกองทุนรวมตราสารทุน เดือน พฤษภาคม 2564